ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Υποχρεωσεισ γονεων-κηδεμονων

norma

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε Ιδιώτη Γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

 Για την δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το Σύλλογο όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σχετικά με την δικαιολόγηση μεμονωμένων απουσιών, που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου σας πληροφορούμε ότι: Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ.5, εδαφ. α (Φ.Ε.Κ.184 τ.Α΄,21-12-1983), σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Διευθυντή του Σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς.

Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες,  κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος  λειτουργίας τους Σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση.

Χάρτης - τοποθεσία

Επικοινωνία

Map Γεωργ. Καρτάλη 10, 68132, Αλεξανδρούπολη

phone 2551031447

fax 2551080411

email mail@5gym-alexandr.evr.sch.gr

Email
Θέμα
Μήνυμα
Πόσο κάνει 2+5;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

           www

Χρήσιμες Ιστοσελίδες Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Προτείνουμε τις παρακάτω ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ιστοσελίδες Τοπικού Ενδιαφέροντος

Προτείνουμε τις παρακάτω ιστοσελίδες τοπικού ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα